Njut av livets bästa. Utan dåligt samvete.

Vi är helt emot att diamanter ska bidra till konflikter, orättvisor eller utnyttjande människor. Därför köper vi våra enligt de allra högst ställda kraven på etik som existerar på marknaden idag.

Vi brinner för att ta vårt ansvar.

Alla på Montluc motverkar aktivt att diamanter ska bidra till konflikter, orättvisor eller utnyttjande av människor. Vi gör helt enkelt allt vi kan för att vår etiska standard ska vara lika hög som kvaliteten på våra smycken. Du kan vara lugn för att bakom vårt varumärke finns inte bara kunnande och hantverksskicklighet utan också en mycket stark ansvarskänsla.

För mig kan kvalitet aldrig komma till priset av bristande etik. Montluc söker hela tiden sätt att bättre kunna garantera vårt guld och våra diamanters ursprung. Vi är redo att implementera Blockchain-teknik samma sekund som den finns tillgänglig.

Under tiden följer vi Kimberlyprocessens riktlinjer och samarbetar endast med Europas bästa producenter och tillverkare. På så sätt gör vi allt vi kan för att ditt diamantsmycke är tillverkat så ansvarsfullt som det är möjligt.

— Patrick Rosenwald, CEO Montluc

Montluc och Kimberlyprocessen.

Vi köper endast diamanter från leverantörer anslutna till Kimberlyprocessen. Kimberlyprocessen verkar för att stater, civilsamhället och industrin samarbetar för att stoppa handeln med konfliktdiamanter. Med understöd av UN har produktionen av konfliktdiamanter reducerats med 99,8% viket resulterat i en långsiktig och positiv påverkan på både handeln och på utsatta människors liv.

Läs mer om Kimberlyprocessen

Blockchain – för fullständig transparens.

Blockchain-teknik kommer att förändra allt. Med den kommer fullständig transparens av hela leverantörskedjan från gruva till Montluc. Genom att skydda de första länkarna kommer Blockchain spela en avgörande roll för att länder och samhällen ska få maximal nytta av sina tillgångar.

I dagsläget är tillgången och kvaliteten på Blockchain-diamanter högst begränsad. Men tekniken finns och utvecklingen går snabbt framåt. Vi är redo att implementera Blockchain så snart det finns tillräckligt utbud av diamanter som lever upp till Montlucs kvalitetskrav.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att följa utvecklingen.

Vi utnyttjar teknologi. Inte människor.

Vår högteknologiska tillverkning lever upp till branschens högst ställda krav. Det innebär en ytterligare försäkran att utnyttjande av arbetskraft aldrig förekommer. Att värna om miljön är en självklarhet. Våra förpackningar är exempelvis tillverkade för hand i Sverige av en FSC-certifierad leverantör.